Świadomy Ruch z Pilates

Świadomy Ruch zaprasza do rozwoju samoobserwacji i świadomości ciała poprzez technikę Pilates.

Każde spotkanie zawiera indywidualnie dobrane serie ćwiczeń z zakresu Pilates w oparciu o główne filary techniki takie jak oddech, centrum siły, odpowiednia pozycja, koncentracja i relaks dzięki czemu promuje wzmocnienie mięśni, ulepszenie ich elastyczności, zwiększenie mobilności stawów i poprawę nawyków postury. Proponuje także ćwiczenia sensoryczne i proprioceptywne z wachlarza różnorodnych technik, które prowadzą do lepszej świadomości własnego ciała. Zaproszenie do świadomego odczuwania ciała i ruchu potęguje rezultaty dając wymierne odczucia i umożliwiając codzienną samoobserwację również bez obecności terapeuty. Wiąże się to z decyzją samorozwoju, która jest kluczowym krokiem na drodze do lepszego zdrowia i samopoczucia.

„Świadomy Ruch kreuje świadome ciało. Ciało, które postrzega się oraz ciało, które się czuje. Ciało, które czuje czego potrzebuje. Ciało, które słucha się i się szanuje. Świadomy ruch kreuje ciało inteligentne, scalone, zdolne do refleksji i samoodnowy.”